Herceptin - mechanismus účinku

Roche

Herceptin (trastuzumab) je monoklonální humanizo­vaná proti­látka proti humánnímu epidermálnímu rec­eptoru HER2. Pokud je tento receptor nadměrně expri­mován, je buňka stimu­lována k růstu a dělení a vzniká nádor. Nádory s nadměrnou expresí HER2 (pozitivitou) zpravidla rostou a metastazují rychleji a mají proto horší prognózu. HER2 je kromě své role negativního prog­nostického faktoru rovněž prediktivním faktorem a cílem pro biologickou léčbu Herceptinem. Herceptin může být podáván intra­venózní infuzí i subkutánní injekcí.

Herceptin - mechanismus účinku

Mechanismus účinku Herceptinu objasňujeme v následujích částech:

  1. krátká videosekvence níže (délka: 00:40)
  2. delší film (délka: 5:41)
  3. prezentace – Herceptin (trastuzumab) = 1 cíl, 4 mechanismy účinku

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa: