Herceptin (trastuzumab) = 1 cíl, 4 mechanismy účinku

Trastuzumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti extracelulární doméně HER2. Působí na HER2-pozitivní nádory 4 různými mechanismy, které jsou popsané v článku. Článek obsahuje i video ukazující mechanismus účinku na nádor.

Trastuzumab působí na HER2-pozitivní nádory 4 různými mechanismy:

  1. Aktivace na protilátkách závislé buněčné cytotoxicity (ADCC)
  2. Prevence vzniku p95HER2, zkrácené a velmi aktivní formy HER2
  3. Inhibice buněčné proliferace zabráněním aktivace nitrobuněčné signální kaskády HER2
  4. Inhibice angiogeneze regulované HER2

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Krátké video shrnuje význam receptoru HER2 a názorně ukazuje jednotlivé složky mechanismu účinku Herceptinu.

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).

V rámci kongresu APASL se konal seminář o vyhledávání, diagnostice a léčbě chronické hepatitidy C v pacifické Asii. Mnohá data, která na semináři zazněla, platí globálně. Přinášíme vám prezentace.