Jak funguje Herceptin

Krátké video shrnuje význam receptoru HER2 a názorně ukazuje jednotlivé složky mechanismu účinku Herceptinu.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Trastuzumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti extracelulární doméně HER2. Působí na HER2-pozitivní nádory 4 různými mechanismy, které jsou popsané v článku. Článek obsahuje i video ukazující mechanismus účinku na nádor.

Na přelomu roku schválila VZP změnu v systému úhrady HER2 portfolia, ve kterém jdou náklady na léčbu přímo za pacientem. Zeptali jsme se, co tato změna ve způsobu úhrady znamená pro management nemocnic a pro primáře Komplexního onkologického centra.  

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.