Jak funguje Herceptin

Krátké video shrnuje význam receptoru HER2 a názorně ukazuje jednotlivé složky mechanismu účinku Herceptinu.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Trastuzumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti extracelulární doméně HER2. Působí na HER2-pozitivní nádory 4 různými mechanismy, které jsou popsané v článku. Článek obsahuje i video ukazující mechanismus účinku na nádor.

Co se událo v onkologii, hematoonkologii, transplantační medicíně, nefrologii a revmatologii v roce 2011? Jaké jsou úspěchy a co by se mělo změnit?

Na přelomu roku schválila VZP změnu v systému úhrady HER2 portfolia, ve kterém jdou náklady na léčbu přímo za pacientem. Zeptali jsme se, co tato změna ve způsobu úhrady znamená pro management nemocnic a pro primáře Komplexního onkologického centra.