Referenční laboratoře pro vyšetřování HER2/neu

Má-li být indikována léčba přípravky Herceptin, Perjeta a Kadcyla je nutné vyšetření HER2/neu (IHC a/nebo ISH) provést v některé z referenčních laboratoří.

Referenční laboratoře:

  • Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň 
  • Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové 
  • Referenční laboratoř LF UP, Olomouc 
  • MOÚ Brno, pat.- anat. odd. 
  • Ústav patol. a molek. medicíny, 2. LF UK a FN Motol
  • Ústav patologie, 1. LF UK a VFN 
  • Biolab Praha
  • CGB Ostrava

Kompletní seznam sítě referenčních laboratoří pro vyšetřování prediktivních markerů na stránkách České onkologické společnosti.

 

Související články

Na přelomu roku schválila VZP změnu v systému úhrady HER2 portfolia, ve kterém jdou náklady na léčbu přímo za pacientem. Zeptali jsme se, co tato změna ve způsobu úhrady znamená pro management nemocnic a pro primáře Komplexního onkologického centra.  

Během aplikování léčby tradiční intravenózní infuzí musí pacienti trávit hodně času v nemocnicích. Nová podkožní forma zjednodušuje podávání Herceptinu a zvyšuje komfort pacientů a také zdravotnického personálu. Subkutánní forma využívá technologie vyvinuté společností Halozyme Therapeutics, Inc., která přechodně a reverzibilně rozkládá hyaluronan, substanci podobnou gelu, jež tvoří bariéru mezi buňkami podkoží. Tím je 5 ml objemu subkutánní formy  Herceptinu rychle rozptýleno a absorbováno větší plochou. Mechanismus podkožního podání ukazuje video.    

Trastuzumab významně změnil prognózu pacientek s karcinomem prsu a HER2-pozitivitou. Dříve byla HER2-pozitivita považována za negativní prognostický faktor, což se příchodem trastuzumabu změnilo – nejprve u pacientek s metastazujícím karcinomem a posléze rovněž u pacientek v adjuvantní fázi terapie. Mezi biologickými léky v onkologii nabývá poměr nákladů a přínosů u pacientek v časné fázi/adjuvanci karcinomu prsu velmi přijatelných hodnot.