Změna způsobu úhrady HER2 portfólia - rozhovor

Na přelomu roku schválila VZP změnu v systému úhrady HER2 portfolia, ve kterém jdou náklady na léčbu přímo za pacientem. Zeptali jsme se, co tato změna ve způsobu úhrady znamená pro management nemocnic a pro primáře Komplexního onkologického centra.  

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Během aplikování léčby tradiční intravenózní infuzí musí pacienti trávit hodně času v nemocnicích. Nová podkožní forma zjednodušuje podávání Herceptinu a zvyšuje komfort pacientů a také zdravotnického personálu. Subkutánní forma využívá technologie vyvinuté společností Halozyme Therapeutics, Inc., která přechodně a reverzibilně rozkládá hyaluronan, substanci podobnou gelu, jež tvoří bariéru mezi buňkami podkoží. Tím je 5 ml objemu subkutánní formy  Herceptinu rychle rozptýleno a absorbováno větší plochou. Mechanismus podkožního podání ukazuje video.    

Má-li být indikována léčba přípravky Herceptin, Perjeta a Kadcyla je nutné vyšetření HER2/neu (IHC a/nebo ISH) provést v některé z referenčních laboratoří.

Trastuzumab významně změnil prognózu pacientek s karcinomem prsu a HER2-pozitivitou. Dříve byla HER2-pozitivita považována za negativní prognostický faktor, což se příchodem trastuzumabu změnilo – nejprve u pacientek s metastazujícím karcinomem a posléze rovněž u pacientek v adjuvantní fázi terapie. Mezi biologickými léky v onkologii nabývá poměr nákladů a přínosů u pacientek v časné fázi/adjuvanci karcinomu prsu velmi přijatelných hodnot.