Kadcyla a zhoubné nádory prsu

Roche

Kadcyla (trastuzumab emtansin) je nový typ léku - konjugát protilátky a cytotoxického léku. Vznikla spojením trastuzumabu (umožňuje cílení na HER2-pozitivní nádorové buňky a má zachované všechny jeho účinky, včetně aktivace buněčné cytotoxicity závislé na protilátkách) a vysoce účinného antimikrotubulárního cytostatika DM-1, které je na trastuzumab vázáno thioéterovým můstkem.

Kadcyla a zhoubné nádory prsu

Kadcyla (trastuzumab emtansin) je nový standard léčby u předléčených pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím karcinomem prsu. Jedná se o unikátní molekulu- konjugát protilátky a léčiva, která má zachovaný anti HER2 účinek a protinádorovou aktivitu nekonjugovaného Herceptinu a zároveň řízenou cytotoxicitu cílenou přímo na HER2- pozitivní nádorové buňky. Ve studii fáze III EMILIA Kadcyla významně zvýšuje účinnost při zlepšení bezpečnostního profilu a zachování kvality života v porovnání s dosavadním standardem léčby. Na základě retrospektivní exploratorní analýzy studie EMILIA Kadcyla prodlužuje celkové přežití i u pacientů s CNS metastázami před zahájením léčby.

Pro pacienty je dostupná od 1. 3. 2015.