"Když rok je víc než věčnost" - pohled pacientek na léčbu HER2 pozitivního karcinomu prsu - film

Sdělovat diagnózu pacientce s metastatickým karcinomem prsu není snadné. Nicméně v případě HER2 pozitivního karcinomu prsu lze pacientce poskytnout naději, která je spojena se zlepšením výsledků biologické cílené léčby. Jak cílená léčba ovlivňuje životy pacientek a jejich rodin.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Sdělovat pacientce diagnózu metastatického onemocnění není snadné, nicméně v případě HER2 pozitivního karcinomu prsu můžu pacientce poskytnout naději, která je spojena se zlepšením výsledků cílené léčby. V současné době máme k dispozici řadu linií léčby u nemocných s tímto onemocněním a medián přežití čili taková střední doba přežití těchto nemocných se pohybuje v řádu let. Jsou i nemocné, které navzdory metastatickému onemocnění dlouhodobě přežívají s tímto onemocněním a mám třeba nemocnou, kterou pro metastatický karcinom prsu léčím už více než 10 let. Prognózu, já jsem to asi ani nechtěla slyšet, ze začátku. Herceptin patří určitě mezi nejúčinnější léky, které jsme kdy v klinické onkologii poznali. Herceptin užívám už čtvrtý rok a začala jsem vlastně současně s chemoterapií. Herceptin vedle své účinnosti má výhodu v tom, že je nejlépe tolerovaným biologickým lékem. Já jsem na to četla i nějaké studie, takže jsem věděla, o co se jedná a byla jsem za to moc ráda, že zrovna já mám tu možnost ten Herceptin dostávat, protože ne každý má to štěstí. Herceptin je jedním z mála léků v klinické onkologii, který může pacienty vyléčit. Poté, co jsem asi 3,5 roku užívala Herceptin do žíly, tak mi bylo sděleno, že tedy je nová možnost dostávat ho injekčně a pro mě to byla obrovská úleva, protože už byl veliký problém nějakou tu dobrou žílu ještě najít. Cílem naší léčby je co největší prospěch pro pacienta s tím, abychom co nejméně ovlivnili jeho běžný život. Herceptin pro mě znamená živou vodu. Podkožní forma podání Herceptinu zaručuje stejné léčebné výsledky při zlepšení kvality života pro pacientku. Chodím stejně, jako jsem chodila předtím, to znamená jednou za 3 týdny. Podkožní aplikace Herceptinu je nesporně lepší pro pacientky, je to rychlejší forma podání a zároveň je příjemnější i pro personál, protože šetří kapacitu našich ambulantních zařízení. Můj největší sen? Já bych určitě chtěla ještě cestovat hodně, mám rodinu v Austrálii, takže moc ráda bych se chtěla podívat do té Austrálie, to je pro mě veliký sen. V současné době máme bohužel v klinické praxi k dispozici relativně málo léků, které dokáží nejenom prodloužit dobu do progrese, ale změnit zásadním způsobem i celkové přežití. Po té diagnóze jsem v podstatě podstoupila předoperační chemoterapii, potom následovala operace. Vzhledem k tomu, že tam byly pozitivní okraje, tak tam následovala druhá operace, poté následovala chemoterapie a potom radioterapie. Prognóza byla nejistá. Ve studii EMILIA bylo prokázáno, že Kadcyla významně prodlužuje celkové přežití při zachování dobré kvality života pacientek. V podstatě myslím, že jsem v té době zůstala sama na to všechno. Kadcyla představuje nový koncept cílené léčby, který spojuje vysokou účinnost s dobrou tolerancí této léčby. Děti moje, my jsme šli na procházku a docházeli jsme k jedné vesnici, kde jsme měli kamarády a já jsem šla v té době bez paruky. A to šestileté se dítě zastavilo a řeklo: mami, ale nepůjdeš tam takto. Možná, že se za mě jako za matku v té době stydělo. Studie EMILIA prokázala u populace pacientek těžce předléčených, z nichž 75% mělo viscerální metastázy, zdvojnásobení doby do progrese. Současně bylo prokázáno, že tolerance této nové léčby je významně lepší ve srovnání s dosavadním standardem kombinací kapecitabinu a lapatinibu. Léčila jsem se v Hradci Králové, nicméně po půlroce doléčení jsem začala mít obtíže, prosila jsem konzultaci u pana profesor Melichara. A byla mi nabídnuta klinická studie s tím, že samozřejmě to rozhodnutí musím udělat já sama. Kadcyla je výjimečný, z určitého pohledu téměř zázračný, lék. Svým pacientkám říkám, že to je jako nabitá zbraň, kde trastuzumab je jejich hlavní a kulkou je účinná chemoterapie. Možná je to malichernost, ale tehdy pan profesor přišel s tím, že: a nebudou vám potom padat vlasy. Ač je to tedy velmi malicherné, kdyby mi teď někdo řekl, že v podstatě nebudu mít celý život vlasy, ale budu zdravá, tak by to člověk také asi nějak porovnal. Takže tak jsem se rozhodla s tím, že jsem čekala vlastně na to, až vstoupím do té studie a teď tedy vidím, že ta kvalita života je velmi dobrá. Takže jsem s největší pravděpodobností udělala dobře. Ve vyšších liniích léčby metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu jsme dosud měli relativně málo léčebných možností. Kadcyla je lék, který dává těmto nemocným po selhání předchozí léčby trastuzumabem novou naději a zlepšuje jejich vyhlídky na přežití do progrese i celkové přežití. Plány mám tak v mezích reálu, který člověk může v tomto stavu mít. Denně se na nás obrací pacientky s karcinomem prsu, které věří, že jim pomůžeme jejich onemocnění, když ne vyléčit, tak alespoň výrazně prodloužit jejich pobyt zde. Dnes si už nedovedu představit, že bych pacientky s karcinomem prsu léčila bez moderních cílených léků. Před 15ti lety jsme dosahovali mediánu přežívání pacientek při léčbě chemoterapií 20 měsíců, dnes dosahujeme podobného mediánu, ale v době do progrese onemocnění. Medián celkového přežití ve studii CLEOPATRA je opravdu pozoruhodný a posouvá toto onemocnění mezi chronická onemocnění. Režim založený na Perjetě není jenom novou léčebnou možností dnes, ale je standardem první linie léčby metastatického karcinomu prsu. Nevidím důvod, který by ospravedlnil nepodání kombinace trastuzumabu s pertuzumabem. Duální blokáda HER2 prodloužila přežívání pacientek o neuvěřitelných 15 měsíců proti dosud standardní léčbě. Přidání Perjety k Herceptinu a k chemoterapii vedlo dosud k nejdelšímu přežití v klinických studiích u HER2 pozitivního karcinomu prsu - až 56 měsíců, to je skoro 5 let. Je to velký pokrok v léčbě tohoto agresivního onemocnění, které našim pacientkám nabízí nevídaně dlouhé přežívání, a to za velice dobré kvality života. Data o celkovém přežití ve studii CLEOPATRA jsou pro nás pro lékaře přesvědčivá. A myslím, že pacientům dávají naději na dlouhodobé přežití.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

První týden nového roku se blížil ke svému konci, když se v Praze sešli HER2 inovátoři, aby do HER2 rodiny přivítali nejmladšího člena, léčivý přípravek Kadcyla (trastuzumab emtansin), který bude pacientkám v České republice dostupný od 1. března 2015. Mluvilo se však o celé Roche HER2 rodině, o Herceptinu a jeho nové subkutánní aplikační formě, o Perjete a Kadcyle.

Na úvod sympózia s názvem Novinky v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu promluvil generální ředitel společnosti Roche o tom, proč právě Roche a proč právě HER2 portfólio. Představil průřez dlouhou a úspěšnou historií firmy Hoffmann La Roche a její vizionáře.

Přednášející představuje nejnovější lék ze skupiny HER2, trastuzumab emtansin, jež byl registrován na základě výsledků studie EMILIA, v níž byl porovnáván se standardním režimem kapecitabin + lapatinib. Studie dokládá, že přípravek Kadcyla je významně účinnější a lépe tolerován, než kombinace lapatinibu a kapecitabinu. Studie EMILIA také doložila účinnost anti HER2 léčby po předchozím selhání trastuztumabu.