Trastuzumab Emtansin (T-DM1) - farmakokinetika

Prezentace představuje složení T-DM1, strukturu molekuly, přehled katabolismum a metabolismu a farmakokinetické analýzy a funkce. 

Souhrn: 

 • T-DM1 v dávce 3,6 mg/kg se podává nitrožilně každé 3 týdny a má poločas ~4 dny
 • Konjugovaný T-DM1 je primárním analytem pro hodnocení farmakokinetiky
 • T-DM1 a DM1 se po opakovaném podání neakumulují v séru/plazmě
  • Díky stabilnímu vazebnému můstku a minimální dekonjugaci je koncentrace DM1 v plazmě konzistentně nízká
 • Katabolismus T-DM1 probíhá uvnitř buňky, kde je štěpen na trastuzumab a katabolity obsahující DM1
  • Trastuzumab je dále katabolizován nitrobuněčnou proteolýzou
  • DM1 je katabolizován v játrech
 • Metabolity DM1 jsou vylučovány do žluči (přednostně)
  • Snížení ledvinných funkcí neovlivňuje farmakokinetiku T-DM1

Související články

Přednášející představuje nejnovější lék ze skupiny HER2, trastuzumab emtansin, jež byl registrován na základě výsledků studie EMILIA, v níž byl porovnáván se standardním režimem kapecitabin + lapatinib. Studie dokládá, že přípravek Kadcyla je významně účinnější a lépe tolerován, než kombinace lapatinibu a kapecitabinu. Studie EMILIA také doložila účinnost anti HER2 léčby po předchozím selhání trastuztumabu.  

Prezentace, přednesená na ESMO 2012 představuje aktualizované výsledky celkového přežití ve studii fáze 3 EMILIA s trastuzumab emtansinem (TDM-1) vs kapecitabinem a lapatinibem u HER2-pozitivního lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu. 

Sdělovat diagnózu pacientce s metastatickým karcinomem prsu není snadné. Nicméně v případě HER2 pozitivního karcinomu prsu lze pacientce poskytnout naději, která je spojena se zlepšením výsledků biologické cílené léčby. Jak cílená léčba ovlivňuje životy pacientek a jejich rodin.