Kadcyla - mechanismus účinku

Roche

Kadcyla (trastuzumab emtansin) je nový typ léku - konjugát protilátky a cytotoxického léku. Vznikla spojením trastuzumabu (umožňuje cílení na HER2-pozitivní nádorové buňky a má zachované všechny jeho účinky, včetně aktivace buněčné cytotoxicity závislé na protilátkách) a vysoce účinného antimikrotubulárního cytostatika DM-1, které je na trastuzumab vázáno thioéterovým můstkem.

Kadcyla - mechanismus účinku

Podívejte se na video, které v českém jazyce vysvětluje mechanismus účinku léku Kadcyla.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Kadcyla je prvním registrovaným konjugátem protilátka-léčivo v léčbě HER2-pozitivního metastazujícího karcinomu prsu, který kombinuje supresi HER2 a cytotoxickou aktivitu. Kadcyla je kombinace trastuzumabu, cytotoxického agens DM1 a stabilního můstku v jediném léku. V preklinických studiích Kadcyla umožnila cílené podání DM1 do HER2-pozitivních buněk. HER2 je ve zvýšené míře exprimován v nádorových buňkách a může se vyskytovat také na některých zdravých buňkách. Kadcyla obsahuje trastuzumab a je navržena tak, aby si zachovala stejnou HER2 selektivitu a protinádorovou aktivitu jako trastuzumab. Na základě preklinických studií potlačuje signální dráhu HER2, zprostředkovává na protilátkách závislou buněčnou cytotoxicitu a inhibuje štěpení HER2. DM1 je malá cytotoxická molekula, která se váže na tubulin a inhibuje polymeraci mikrotubulů. V preklinických studiích DM1 prokázal dvaceti až dvěstěnásobně vyšší účinnost než taxány a vinca alkaloidy. Trastuzumab a DM1 jsou spojeni stabilním můstkem, který byl navržen tak, aby stabilizoval Kadcylu v cirkulaci a uvolnil DM1 uvnitř cílové buňky. HER2-pozitivní metastazující karcinom prsu je charakterizován nadměrnou expresí HER2 receptorů na buněčném povrchu. Kadcyla se stejně jako trastuzumab selektivně váže na HER2-pozitivní buňky v místě subdomény 4, na receptoru HER2. Jakmile se naváže, Kadcyla prokazuje stejné protinádorové aktivity jako trastuzumab. Komplex Kadcyla-receptor může vstoupit do buňky pomocí internalizace zprostředkované receptorem. Internalizovaný komplex Kadcyla-receptor může být poté rozkládán lysozomálními enzymy s uvolněním katabolitů obsahujících cytotoxický DM1. Uvolnění DM1 probíhá uvnitř cílových buněk. Jakmile se DM1 uvolní, naváže se na mikrotubuly a inhibuje polymeraci. Tato inhibiční aktivita DM1 vede k zástavě buněčného cyklu a buněčné smrti. Kadcyla představuje první HER2-cílený konjugát protilátka-léčivo. Kadcyla je navržena tak, aby umožnila HER2 selektivitu a protinádorový mechanismus trastuzumabu spolu s cytotoxickou aktivitou DM1. Na základě předpokládaného mechanismu účinku může mít Kadcyla v rámci jednoho selektivního léku potenciál poskytnutí mnohočetných protinádorových aktivit.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

T-DM1 (Kadcyla) je nový konjugát monoklonální protilátky a cytostatika cílený na nádorovou buňku s nadměrnou expresí HER2. Součásti T-DM1 je trastuzumab, účinná a registrovaná monoklonální protilátka proti HER2, stabilní můstek, který brání uvolnění DM1 do krve a DM1, účinné cytostatikum. U T-DM1 jsou zachovány mechanismy účinku trastuzumabu a DM1. Léčebné okno DM1 je zvětšeno. T-DM1 vede k apoptóze nádorových buněk.