Studie ACT-ALONE

An Open-label, Single-arm Study to Describe Glucocorticoid Use in Rheumatoid Arthritis Patients Treated With Tocilizumab in Daily Clinical Practice and to Evaluate Systematic Glucocorticoid Dose Reduction Once Low Disease Activity is Reached (ACT-ALONE)

(Český překlad: Otevřená, jednoramenná studie popisující použití glukokortikoidů u pacientů s revmatoidní artritidou léčených tocilizumabem v denní klinické praxi a hodnotící systematickou redukci dávky glukokortikoidů po dosažení nízké aktivity onemocnění (ACT-ALONE))

Cíl studie

Zhodnocení použití glukokortikoidů v denní klinické praxi a vyhodnocení systematické redukce dávky glukokortikoidů po dosažení nízké aktivity onemocnění u pacientů s revmatoidní artritidou léčených tocilizumabem.

Charakteristika studie

fáze IV, jednoramenná, otevřená, n=49

Zkušenosti našich lékařů

Kolik vašich pacientů s revmatoidní artritidou se aktuálně podílí na společném rozhodování o managementu terapie a jejích cílech?“ Tuto otázku položila účastníkům satelitního sympozia společnosti Roche, které bylo součástí odborného programu letošního kongresu EULAR, prof. Andrea Rubbert-Rothová z Universität zu Köln v Německu. Ukázalo se, že v téměř polovině ordinací je to maximálně 40 % nemocných. A jak byste odpověděli vy?

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - glucocorticoids + RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra