Studie ACT-SURE

Comparison of tocilizumab as monotherapy or with add-on disease-modifying antirheumatic drugs in patients with rheumatoid arthritis and inadequate responses to previous treatments: an open-label study close to clinical practice

(Český překlad: Porovnání monoterapie tocilizumabem oproti léčbě s přidáním chorobu modifikujících antirevmatických léků u pacientů s revmatoidní artritidou s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu: otevřená studie blízká klinické praxi)

Cíl studie

Srovnání bezpečnosti a účinnosti monoterapie tocilizumabem oproti tocilizumabu v kombinaci s DMARDs.

Charakteristika studie

jednoramenná, otevřená, n=1681

Videa a přednášky

Biologická léčba pacientů s RA, kteří netolerují MTX - video

U pacientů, kteří netolerují v léčbě revmatoidní artritidy metotrexát,  můžeme buď podávat biologickou léčbu v kombinaci s jiným chorobu modifikujícím lékem nebo podávat biologickou léčbu v monoterapii.

Proč monoterapie biologickým DMARD?

Prezentace přináší přehled klinických studií i dat z registrů, vyhodnocující biologické preparáty v monoterapii revmatoidní artritidy. Přes všechny deklarované výhody kombinované léčby je stále téměř jedna třetina nemocných léčena biologiky v monoterapii. Indikaci k podávání bez methotrexátu mají v České republice etanercept, adalimumab, certolizumab a tocilizumab. Konzistentní data o lepší účinnosti monoterapie má pouze tocilizumab (studie AMBITION, SATORI, SAMURAI, ACT-RAY, ACT-SURE, ACT-STAR). 

Srovnání účinnosti monoterapie adalimumabem a tocilizumabem Klinické hodnocení ADACTA

Přednáška představuje výsledky klinické studie, která přímo srovnává dva biologické léky v léčbě revmatoidní artritidy.

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy – update 2015

Přednáška přináší aktualizovaný přehled zásadních studií, vč. studií fáze III klinického zkoušení, tocilizumabu, ale i data z registrů biologické léčby revmatoidní artritidy. Přináší komplexní pohled na významné postavení tocilizumabu (RoActemra) v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou.

Výsledky terapie tocilizumabem v klinické praxi  - výsledky studie ACT-SURE  a v registru ATTRA- video

Přednáška přestavuje výsledky studie ACT-SURE, která srovnává účinnost monoterapie tocilizumabu s kombinací (add on) tocilizumabu k DMARD s nedostatečným efektem předcházející léčby DMARD. V druhé části přednášky jsou představeny výsledky z registru ATTRA, sledující terapii tocilizumabem v klinické praxi, jak v monoterapii, tak v kombinaci s chorobu modifikujícími léky. 

Monoterapie biologickými léčivy

Dodržování léčebného režimu je pro pacienty s revmatoidní artritidou komplexní problém, řada nemocných neužívá léky tak, jak byly předepsány. Monoterapie biologickými léky je často řešením pro nemocné, kteří netolerují MTX nebo jiné chorobu modifikující léky. Blokátory TNF jsou významně méně účinné bez MTX. 

Monoterapie biologickými léčivy

Přednáška, která zazněla v březnu 2012 na Jarním semináři se zabývá monoterapií biologickými léčivy, pro kterou má v ČR indikaci etanercept, adalimumab, certolizumab a  tocilizumab. Konzistentní data o lepší účinnosti monoterapie má pouze tocilizumab.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - tocilizumab monotherapy + RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra