Studie ALTTO

A Randomised, Multi-centre, Open-label, Phase III Study of Adjuvant Lapatinib, Trastuzumab, Their Sequence and Their Combination in Patients With HER2/ErbB2 Positive Primary Breast Cancer

(Český překlad: Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III hodnotící adjuvantní léčbu lapatinibem, trastuzumabem, jejich kombinaci nebo sekvenční (postupné) podání v léčbě HER2/ErbB2 pozitivního primárního karcinomu prsu)

Cíl studie

Srovnání aktivity samotného lapatinibu vs. samotného trastuzumabu vs. trastuzumabu následovaného lapatinibem vs. lapatinibu podávaného konkomitantně s trastuzumabem v adjuvantní léčbě pacientů s ErbB2 karcinomem prsu.

Charakteristika studie

fáze III, multicentrická, otevřená, randomizovaná, n=8381

Zkušenosti našich lékařů

ALTTO je randomizovaná, otevřená studie fáze III adjuvantního lapatinibu a/nebo Herceptinu. Do studie bylo zařazeno 8 237 pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu, jejichž nábor byl ukončen v lednu 2011. Výsledky studie jsou očekávány v roce 2013.

Mezi nejočekávanější výsledky zveřejněné na letošním výročním zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) patří závěry z velké studie třetí fáze ALTTO. Ta se zaměřila na hodnocení efektivity a bezpečnosti duální blokády dráhy HER-2 v adjuvanci u karcinomu prsu. Z jejích dat vyplývá, že přidání lapatinibu k trastuzumabu nevede k větší účinnosti léčby než standardní monoterapie trastuzumabem a navíc přináší vyšší toxicitu. Podle autorů však není možné ve výsledcích studie ALTTO vidět pouze zklamání. „Při jiném pohledu na tato data můžeme být povzbuzeni tím, jak dobře se vedlo pacientkám léčeným trastuzumabem - lépe, než se předpokládalo,“ řekla Edith A. Perezová z Mayo Clinic Cancer Center v Jacksonville na Floridě, která na ASCO výsledky studie prezentovala odborným médiím.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - ALTTO

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubné nádory prsu (C50)
  • Léčiva: Herceptin