Studie ASCEND

A Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled, Phase 3 Study of the Efficacy and Safety of Pirfenidone in Patients With Idiopathic Pulmonary Fibrosis (ASCEND Trial)

(Český překlad: Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, studie fáze 3 účinnosti a bezpečnosti pirfenidonu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou)

Cíl studie

Potvrzení vlivu léčby na usilovnou vitální kapacitu během 52 týdnů.

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze III, intervenční, placebo, randomizovaná, n=555

Další informace o studii

Videa a přednášky

Idiopatická plicní fibróza v ČR. Centra pro diagnostiku a léčbu IPP. Registr IPF

IPF je specifická forma chronické progredující fibrotizující intersticiální pneumonie nejasné etiologie, objevující se primárně u dospělých jedinců, postihující pouze plíce a spojené s histopatologickým a /nebo radiologickým obrazem obvyklé intersticiální pneumonie. IPF je léčitelná nemoc, bez kauzální léčby však končí nevyhnutelně smrtí. Přednáška, která zazněla na úvod satelitního sympózia Roche, předkládá přehledný pohled na IPF od epidemiologie a patogeneze, klinický obraz a diagnostiku až po léčbu a přehled prvních dat z registru IPF, jež byl založen sekcí IPP ČPFS. V závěru prezentace najdete varující kazuistiku. 

Nové publikace (nejen) ze studie

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Idiopatická plicní fibróza
  • Léčiva: Esbriet