Studie AVAPERL1

Open-label Study of Bevacizumab Maintenance Therapy (AVASTIN®) With or Without Pemetrexed After First-line Chemotherapy With Bevacizumab-cisplatin-pemetrexed in Patients With Advanced, Metastatic or Recurrent Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC)

(Český překlad: Otevřená studie udržovací léčby bevacizumabem (AVASTIN®) s nebo bez pemetrexedu po první linii chemoterapie bevacizumab-cisplatina-pemetrexed u pacientů s pokročilým metastatickým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC))

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu s nebo bez pemetrexedu jako udržovací léčby u pacientů s pokročilým, metastatickým nebo rekurentním nemalobuněčným karcinomem.

Charakteristika studie

fáze III, otevřená, randomizovaná, n=343

Zkušenosti našich lékařů

Randomizovaná studie fáze III: Udržovací léčba bevacizumabem v monoterapii anebo bevacizumabem s pemetrexedem po indukci bevacizumabem, cisplatinou a pemetrexedem v 1. linii léčby  pokročilého nedlaždicového nemalobuněčného karcinomu plic: AVAPER.

Udržovací léčba v kombinaci bevacizumab a pemetrexed byla spojena se signifkantním prodloužením PFS, v porovnání s bevacizumabem v monoterapii v udržovací léčbě neselektované populace pacientů s pokročilým nedlaždicovým NSCLC, kteří neměli progresi po indukční léčbě bevacizumabem, cisplatinou a pemetrexedem. 

Videa a přednášky

Postavení bevacizumabu u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v současnosti

Přednáška se úvodem věnuje epidemiologii nemalobuněčného karcinomu plic, zastoupení morfologických typů a vývoje léčby NSCLC. Přednáška podává úvod do léčby nemalobuněčného karcinomu plic bevacizumabem, vysvětluje mechanismus účinku, podává přehled klinických studií se zřetelem na udržovací léčbu adenokarcinomu plic a zmiňuje také doporučené postupy a problematiku hrazení léčby. Na závěr podává přehled dosavadních zkušeností s léčbou v České republice na datech z registrů. 

Postavení bevacizumabu u pacientů s NSCLC v současnosti

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií na bazi platinového derivátu v 1. linii zlepšuje výsledky léčby nedlaždicobuněčného NSCLC. Přednáška přináší přehled klinických studií i observačních tuzemských dat z registru TULUNG.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - bevacizumab + cisplatina + pemetrexed + nsclc

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar bronchu a plíce (C34)
  • Léčiva: Avastin