Studie CLL11

An Open-label, Multi-center, Three Arm Randomized Study to Investigate the Safety and Efficacy on Progression-free Survival of RO5072759 + Chlorambucil (GClb) Compared to Rituximab + Chlorambucil (RClb) or Chlorambucil (Clb) Alone in Previously Untreated CLL Patients With Comorbidities.

(Český překlad: Otevřená, multicentrická, tříramenná randomizovaná studie zkoumající bezpečnost a účinnost kombinace RO5072759 + chlorambucil (GClb) ve srovnání s režimem rituximab + chlorambucil (RClb) nebo samotným chlorambucilem (Clb) na přežití bez progrese u dříve neléčených pacientů s CLL a komorbiditami)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti obinutuzumabu v kombinaci s chlorambucilem ve srovnání s režimem rituximab + chlorambucil a se samotným chlorambucilem u pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, otevřená, randomizovaná, tříramenná, n=787

Zkušenosti našich lékařů

Přednášky, které byly natočeny na společném edukačním sympóziu Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL konané v rámci XXVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. Sympózium bylo zaměřené na novinky v cílené terapii u chronické lymfocytární leukémie a lymfomů.

Videa a přednášky

Rituximab – rozhodně ne na odpis!

Rituximab je sedmnáctiletý! Proč ještě nepatří do koše vysvětluje MUDr. Robert Pytlík na společném edukačním sympóziu Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL konaném v rámci XXVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. .  

Anti CD20 protilátky v léčbě chronické lymfocytární leukémie

V rámci společného sympózia Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL, konané v rámci Olomouckých hematologických dnů 2014, představil Doc. Smolej anti CD20 protilátky v léčbě CLL s důrazem na léčbu pacientů vysokého věku.  

Nové publikace (nejen) ze studie

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Chronická lymfocytární leukémie (C42)
  • Léčiva: Gazyvaro