Studie CLL8

Phase III Trial of Combined Immunochemotherapy With Fludarabine, Cyclophosphamide and Rituximab (FCR) Versus Chemotherapy With Fludarabine and Cyclophosphamide (FC) Alone in Patients With Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukaemia

(Český překlad: Studie fáze III kombinované imunochemoterapie fludarabinem, cyklofosfamidem a rituximabem (FCR) proti samotné chemoterapii fludarabinem a cyklofosfamidem (FC) u pacientů s dosud neléčenou chronickou lymfocytární leukémií)

Cíl studie

Srovnání vlivu přidání rituximabu k chemoterapii fludarabinem a cyklofosfamidem na účinnost léčby pacientů s chronickou lymfocytární leukémií

Charakteristika studie

fáze III, n=817

Zkušenosti našich lékařů

Co také zaznělo v Olomouci

Přednášky o chronické lymfocytární leukémii, folikulárním lymfomu a zamyšlení nad tématem standardní a nadstandardní péče v onkologii v souvislosti se současnou realitou.

Lymfomy a chronická lymfocytární leukémie - webcast

Edukační sympozium Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii se konalo v rámci letošních Olomouckých hematologických dnů pod názvem Lymfomy a chronická lymfocytární leukémie: 15 let od zavedení rituximabu do léčby. 

MabThera 500 mg/m2 s chemoterapií dokáže změnit přirozený průběh dosud nevyléčitelného onemocnění CLL (chronická lymfocytární leukémie).

Zavedení rituximabu (MabThera) do léčby chronické lymfocytární leukémie (CLL) změnilo pohled na léčbu tohoto onemocnění. Během mezinárodního setkání lékařů MabThera Global Expert Meeting,  které proběhlo v Praze ve dnech 27. - 28.3. 2010, byla značná pozornost věnována roli rituximabu v léčbě CLL. Zde vám nabízíme prezentace přednášejících, kteří se věnovali tomuto tématu.

Satelitní sympósium u příležitosti XXIV. Olomouckých hematologických dnů nabízí zasvěcený pohled předních českých odborníků na současné standardy léčby NHL a CLL ve světle nejnověji publikovaných výsledků studií i dlouhodobých zkušeností.

Pokroky v léčbě folikulárního lymfomu a chronické lymfocytární leukémie byly představeny na satelitním sympóziu v rámci 16. kongresu EHA.

Přednášky, které byly natočeny na společném edukačním sympóziu Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL konané v rámci XXVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. Sympózium bylo zaměřené na novinky v cílené terapii u chronické lymfocytární leukémie a lymfomů.

Videa a přednášky

Anti CD20 protilátky v léčbě chronické lymfocytární leukémie

V rámci společného sympózia Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL, konané v rámci Olomouckých hematologických dnů 2014, představil Doc. Smolej anti CD20 protilátky v léčbě CLL s důrazem na léčbu pacientů vysokého věku.  

Léčba lymfoproliferací

Přednáška prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. přednesená na úvod satelitního sympósia dne 24. června 2010 u příležitosti XXIV.Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí.

Lymfomy. Chronická lymfatická leukémie

Úvodní přednáška Edukačního sympózia Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii se věnuje především historii lymfomů a chronické lymfatické leukémie, od prvních popisů v 19. století, přes historii klasifikací až po historii léčby těchto onemocnění. Jaká byla cesta v léčbě lymfomů, od jejího začátku v roce 1902, kdy byla poprvé popsána radioterapie, až po rok 1988, kdy byla publikována první práce popisující výsledky léčby s rituximabem.  

Mabthera - Účinná a bezpečná odpověď pro pacienty s CLL

Přednáška pana primáře Kozy o léčbě chronické lymfocytární leukémie rituximabem obsahuje exkurs do historie léčby CLL, stejně jako nejnovější výsledky klinických studií. Přednáška zazněla v rámci satelitního sympózia na Olomouckých hematologických dnech v roce 2011.

MabThera mění přirozený průběh CLL – individualizace léčby pro všechny pacienty

Přednáška doc. MUDr. Tomáše Kozáka, PhD., MBA, přednesená na satelitním sympósiu společnosti Roche s.r.o. dne 24. června 2010 u příležitosti XXIV. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí, nabízí přehled možností využití rituximabu v léčbě fyzicky méně zdatných pacientů s CLL.

Rituximab – rozhodně ne na odpis!

Rituximab je sedmnáctiletý! Proč ještě nepatří do koše vysvětluje MUDr. Robert Pytlík na společném edukačním sympóziu Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL konaném v rámci XXVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. .  

Rituximab a chronická lymfocytární leukémie

Příběh rituximabu v léčbě nejčastější leukémie dospělých v euro-americké populaci začíná celou historií léčby chronické lymfocytární leukémie a končí pohledem do budoucna v podobě přehledu současných klinických studií.  

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - rituximab + CLL

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Chronická lymfocytární leukémie (C42)
  • Léčiva: MabThera