Studie E4494

Phase III Trial of CHOP Versus CHOP and Chimeric Anti-CD20 Monoclonal Antibody (IDEC-C2B8) in Older Patients With Diffuse Mixed, Diffuse Large Cell and Immunoblastic Large Cell Histology Non-Hodgkin's Lymphoma

(Český překlad: Studie fáze II CHOP versus CHOP a chimérická monoklonální anti-CD20 protilátka (IDEC-C2B8) u starších pacientů s nehodgkinským lymfomem se smíšenou difuzní, difúzní velkobuněčnou a imunoblastickou velkobuněčnou histologií)

Cíl studie

Srovnání účinnosti kombinované chemoterapie s rituximabem nebo bez něho v léčbě pacientů s nehodgkinským lymfomem

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, randomizovaná, n=630

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

MabThera SC pro pacienty s NHL. Ta stejná MabThera v jiném podání - webcast

Letošní XXVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí byly také místem, kde byla odborné veřejnosti představena podkožní forma přípravku MabThera. Přednášky jsme pro Vás natočili a nabízíme Vám je v podobě webcastu. 

Přednášky, které byly natočeny na společném edukačním sympóziu Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL konané v rámci XXVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. Sympózium bylo zaměřené na novinky v cílené terapii u chronické lymfocytární leukémie a lymfomů.

Pestrý svět nehodgkinských lymfomů

MUDr. Samuel Vokurka Ph.D. z Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň Vám předkládá čtyři zajímavé kasuistiky ze své praxe, které ukazují, jak neobvyklými cestami může vést pátrání po správné diagnóze NHL či jak správně zvolená léčba přizpůsobená konkrétnímu pacientovi může vést k výsledkům, které potěší lékaře a zejména pacienty.

Satelitní sympósium u příležitosti XXIV. Olomouckých hematologických dnů nabízí zasvěcený pohled předních českých odborníků na současné standardy léčby NHL a CLL ve světle nejnověji publikovaných výsledků studií i dlouhodobých zkušeností.

Videa a přednášky

Rituximab – rozhodně ne na odpis!

Rituximab je sedmnáctiletý! Proč ještě nepatří do koše vysvětluje MUDr. Robert Pytlík na společném edukačním sympóziu Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL konaném v rámci XXVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. .  

Incidence a distribuce lymfomů  ČR - přednáška

Přednáška zazněla na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu Prague ONCO 2011 v sekci Multidisciplinární přístup k léčbě hematologických malignit.

Nové publikace (nejen) ze studie

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Difúzní nehodgkinský lymfom (C83)
  • Léčiva: MabThera