Studie ERIVANCE

A Phase II, Multicenter, Single-Arm, Two-Cohort Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Vismodegib (GDC-0449) in Patients With Advanced Basal Cell Carcinoma

(Český překlad: Jednoramenná dvoukohortová multicentrická studie fáze II hodnotící účinnost a bezpečnost vismodegibu u pacientů s pokročilým basaliomem)

Cíl studie

Zhodnotit účinnost a bezpečnost vismodegibu u pacientů s pokročilým basaliomem.

Charakteristika studie

dvoukohortová, fáze II, jednoramenná, multicentrická, n=104

Zkušenosti našich lékařů

Vismodegib je první inhibitor Hedgehog signální dráhy registrovaný FDA 18-měsíční aktualizace prokázala prodloužení trvání léčebné odpovědi a konzistentní bezpečnostní profil vismodegibu.

ERIVANCE BCC vedla FDA ke schválení vismodegibu (Erivedge) v USA a Mexiku pro léčbu dospělých s metastatickým BCC nebo lokálně pokročilým BCC s rekurencí po předchozí chirurgické léčbě nebo nevhodným k chirurgické léčbě a pacientů, kteří jsou nevhodni k radioterapii.

Přichází nová léčba bazocelulárního karcinomu

Erivedge (vismodegib) je perorálně užívaným inhibitorem signální dráhy Hedgehog. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s  metastazujícím bazocelulárním karcinomem a pacientů s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem nevhodným k chirurgické léčbě nebo radioterapii.

V souvislosti s registrací přípravku Erivedge (vismodegib) jsme pro Vás připravili prezentace o bazocelulárním karcinomu, video s vysvětlením mechanismu účinku a i prezentace přinášející výsledky klinických studií s přípravkem Erivedge v těchto indikacích.

Data ze studie ERIVANCE prokázala, že vismodegib (Erivedge) je novou léčebnou možností u pacientů s pokročilým BCC.

Prezentace ze sympózia věnovaného léčbě pokročilého basocelulárního karcinomu přípravkem Erivedge, které se konalo v rámci 9. kongresu EADO (Evropská asociace dermatoonkologů) 17.-20. července 2013 v Hamburgu. Prezentace obsahuje 18-měsíční aktualizaci registrační studie Erivance a analýzu prvních 300 pacientů z globální bezpečnostní studie STEVIE. Prezentace je v češtině.

Prezentace 30 měsíční finální aktualizace studie ERIVANCE BCC, která navazuje na 18 měsíční aktualizaci studie. Vismodegib je první FDA a EMA schválený inhibitor Hedgehog signální dráhy, vykazující dlouhodobou účinnost a konzistentní bezpečnostní profil, jež jsou nadále předmětem sledování. Bezpečností profil vismodegibu zůstává konzistentní s daty z primární analýzy.  

Videa a přednášky

Vismodegib (erivedge) v léčbě pokročilého bazocelulárního karcinomu

Bazocelulární karcinom je nejčastější formou kožních nádorů, představuje 80 % kožních malignit. Vismodegib přináší průlom do léčby medicínsky dosud neřešitelného problému, kde selhaly všechny způsoby léčby s pokročilým BCC. Přehled klinických studií.

Signální dráha Hedgehog

Krátké video vysvětluje přenos signálu a klíčové prvky signální dráhy Hedgehog, jejíž abnormální aktivace může způsobit nádor, například bazaliom.  

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

KS/Medline/PubMed - vismodegib

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže (C43-C44)
  • Léčiva: Erivedge