Studie FUNCTION

A Multi-center, Randomized, Double-blind, Parallel Group Study of the Safety, Disease Remission and Prevention of Structural Joint Damage During Treatment With Tocilizumab (TCZ), as a Monotherapy and in Combination With Methotrexate (MTX), Versus Methotrexate in Patients With Early, Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis

(Český překlad: Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami, hodnotící bezpečnost, vliv na remisi onemocnění a prevenci strukturálního poškození kloubů během léčby tocilizumabem (TCZ) v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem (MTX), oproti léčbě samotným metotrexátem u pacientů s časnou, středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou)

Cíl studie

Zhodnotit bezpečnost, vliv na remisi onemocnění a prevenci strukturálního poškození kloubů během léčby tocilizumabem v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem (MTX), oproti léčbě samotným metotrexátem u pacientů s časnou, středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou.

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze III, intervenční, multicentrická, randomizovaná, n=1162

Zkušenosti našich lékařů

Tocilizumab v monoterapii revmatoidní artritidy

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění neznámé etiologie postihující 0,5–1 % dospělé populace. V podobě bilaterální polyartritidy postihuje RA klouby, postupně vede k poškození šlach a ligament a k erozím chrupavky i kosti. Nemocné zároveň trápí systémové projevy plynoucí z dlouhodobého zánětu. Pokud není RA adekvátně léčena nebo se léčba nedaří, nemoc progreduje do invalidizace nemocného a zkrácení jeho života až o 10 let. Vzhledem k tomu, že v patogenezi RA hraje klíčovou roli interleukin-6 (IL-6), právě na jeho signalizační kaskádu se zaměřil vývoj nových léčiv.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - tocilizumab + metotrexát + RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra