Studie LITHE

A Randomized, Double-blind Study of Safety and Prevention of Structural Joint Damage During Treatment With Tocilizumab Versus Placebo, in Combination With Methotrexate, in Patients With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis

(Český překlad: Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie bezpečnosti a prevence strukturálního poškození chrupavky během léčby tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s metotrexátem u pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou)

Cíl studie

Srovnání účinnosti a bezpečnosti léčby tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s metotrexátem s ohledem na redukci známek a symptomů revmatoidní artritidy a prevenci poškození chrupavky.

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze III, randomizovaná, n=1196

Zkušenosti našich lékařů

Tocilizumab je prokazatelně účinný u nemocných s revmatoidní artritidou jako biologický preparát první volby i po selhání léčby blokátory TNFα. V krátkodobém a střednědobém hodnocení se jedná o bezpečný lék, ke zhodnocení dlouhodobé účinnosti bude třeba shromáždit údaje z velkých skupin pacientů léčených delší dobu.

Ucelený blok sponzorovaných přednášek patřil 21. června ve Vojenské zotavovně Měřín novým datům, která v uplynulých měsících, ba i týdnech vydaly analýzy klinických studií a jejich pokračovacích fází.

Subkutánní tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

Tocilizumab – humanizovaná monoklonální protilátka proti receptorům pro interleukin 6 – je v intravenózní formě schválena pro léčbu revmatoidní artritidy v řadě zemí světa. Nová klinická hodnocení prokázala účinnost tohoto léčiva i v subkutánní lékové formě. Jako optimální dávka pro evropské nemocné se jeví aplikace 162mg s. c. jednou týdně.

Videa a přednášky

Studie LITHE – klinická a radiologická remise po 2 letech léčby tocilizumabem

Přednáška Prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., která je součástí satelitu společnosti Roche, natočeného pro portál MojeMedicína na 54. sjezdu českých a slovenských revmatologů 2010.

Tocilizumab (RoActemra) – přínos a postavení nového preparátu v léčbě RA

Přednáška Prof. MUDr. Jiřího Vencovského, DrSc., která je součástí satelitu společnosti Roche, natočeného pro portál MojeMedicína na 54. sjezdu českých a slovenských revmatologů 2010.

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy- update

Přednáška představuje nová data o monoterapii revmatoidní artritidy tocilizumabem, předkládá především data ze studie LITHE, zabývá se ovlivněním strukturálních změn a dlouhodobou bezpečností a účinností přípravku.  

RoActemra, IL-6 a jeho role v kloubních a mimokloubních projevech revmatoidní artritidy

IL-6 hraje klíčovou roli v rozvoji zánětu a následného kloubního postižení a zodpovídá také za velkou část systémových a extraartikulárních projevů revmatoidní artritidy, jako je anemie, únava a osteopenie. Ovlivnění signalizace IL-6 a jeho receptoru je velmi perspektivní nejen z pohledu revmatoidní artritidy. 

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy – update 2015

Přednáška přináší aktualizovaný přehled zásadních studií, vč. studií fáze III klinického zkoušení, tocilizumabu, ale i data z registrů biologické léčby revmatoidní artritidy. Přináší komplexní pohled na významné postavení tocilizumabu (RoActemra) v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou.

Nové publikace (nejen) ze studie

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra