Studie MIRROR

A Randomized, Double-blind Study to Evaluate the Effect of Various Re-treatment Regimens of MabThera in Combination With Methotrexate on Treatment Response in Rheumatoid Arthritis Patients With an Inadequate Response to Methotrexate

(Český překlad: Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie hodnotící účinek různých režimů opakování léčby MabTherou v kombinaci s metotrexátem na léčebnou odezvu u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odezvou na metotrexát.)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti různých režimů léčby a opakování léčby MabTherou.

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze III, randomizovaná, n=378

Zkušenosti našich lékařů

Ucelený blok sponzorovaných přednášek patřil 21. června ve Vojenské zotavovně Měřín novým datům, která v uplynulých měsících, ba i týdnech vydaly analýzy klinických studií a jejich pokračovacích fází.

Videa a přednášky

Rituximab v léčbě revmatiodní artritidy - update 2012

Přednáška, která zazněla na Jarním semináři o revmatoidní artritidě, přináší jak data z nových studií s přípravkem rituximab, tak vlastní data z registru ATTRA. Věnuje se také konceptu Treat to target, bezpečnostním aspektům léčby, očkování u pacientů užívajících rituximab a přináší shrnutí nových doporučení pro léčbu rituximabem.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - rituximab + metotrexát +RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: MabThera