Studie NCT00004112

A Phase III Randomized Trial of CHOP Chemotherapy Plus Rituxan (IDEC-C2B8) Versus CHOP Chemotherapy Alone for Newly Diagnosed, Previously Untreated, Aggressive Non-Hodgkin's Lymphoma

(Český překlad: Randomizovaná studie fáze III chemoterapie CHOP + Rituxan (IDEC-C2B8) versus samotná CHOP chemoterapie u nově diagnostikovaného, dosud neléčeného, agresivního nehodgkinského lymfomu)

Cíl studie

Zjistit vliv přidání rituximabu k CHOP na délku přežití do selhání léčby u nově diagnostikovaného, dříve neléčeného, agresivního B-buněčného nehodgkinského lymfomu

Charakteristika studie

fáze III, randomizovaná, n=270

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).

Lymfomy a chronická lymfocytární leukémie - webcast

Edukační sympozium Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii se konalo v rámci letošních Olomouckých hematologických dnů pod názvem Lymfomy a chronická lymfocytární leukémie: 15 let od zavedení rituximabu do léčby. 

MabThera SC pro pacienty s NHL. Ta stejná MabThera v jiném podání - webcast

Letošní XXVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí byly také místem, kde byla odborné veřejnosti představena podkožní forma přípravku MabThera. Přednášky jsme pro Vás natočili a nabízíme Vám je v podobě webcastu. 

Moravské Lymfomové Symposium

28. ledna 2011 se v Olomouci sešli hematoonkologové na 7. Moravském lymfomovém sympóziu.

Přednášky, které byly natočeny na společném edukačním sympóziu Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL konané v rámci XXVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. Sympózium bylo zaměřené na novinky v cílené terapii u chronické lymfocytární leukémie a lymfomů.

Pestrý svět nehodgkinských lymfomů

MUDr. Samuel Vokurka Ph.D. z Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň Vám předkládá čtyři zajímavé kasuistiky ze své praxe, které ukazují, jak neobvyklými cestami může vést pátrání po správné diagnóze NHL či jak správně zvolená léčba přizpůsobená konkrétnímu pacientovi může vést k výsledkům, které potěší lékaře a zejména pacienty.

V roce 2014 byla odborné veřejnosti představena podkožní forma přípravku Mabthera k léčbě nehodgkinských lymfomů u dospělých pacientů. 

Satelitní sympósium u příležitosti XXIV. Olomouckých hematologických dnů nabízí zasvěcený pohled předních českých odborníků na současné standardy léčby NHL a CLL ve světle nejnověji publikovaných výsledků studií i dlouhodobých zkušeností.

Videa a přednášky

Rituximab – rozhodně ne na odpis!

Rituximab je sedmnáctiletý! Proč ještě nepatří do koše vysvětluje MUDr. Robert Pytlík na společném edukačním sympóziu Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL konaném v rámci XXVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. .  

Incidence a distribuce lymfomů  ČR - přednáška

Přednáška zazněla na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu Prague ONCO 2011 v sekci Multidisciplinární přístup k léčbě hematologických malignit.

Léčba lymfoproliferací

Přednáška prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. přednesená na úvod satelitního sympósia dne 24. června 2010 u příležitosti XXIV.Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí.

Lymfomy. Chronická lymfatická leukémie

Úvodní přednáška Edukačního sympózia Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii se věnuje především historii lymfomů a chronické lymfatické leukémie, od prvních popisů v 19. století, přes historii klasifikací až po historii léčby těchto onemocnění. Jaká byla cesta v léčbě lymfomů, od jejího začátku v roce 1902, kdy byla poprvé popsána radioterapie, až po rok 1988, kdy byla publikována první práce popisující výsledky léčby s rituximabem.  

Novinky v diagnostice a léčbě indolentních lymfomů, perspektivy v léčbě - přednáška

Přednáška shrnuje současnou situaci a výhledy léčby folikulárního lymfomu (FL) a lymfomu z buněk pláště (MCL).

Udržovací imunoterapie u  B-buněčných lymfoproliferací

Přednáška zazněla na 7. Moravském Lymfomovém Symposiu v Olomouci 28. ledna 2011.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - rituximab + NHL

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Nehodgkinské lymfomy
  • Léčiva: MabThera