Studie RAVE

Rituximab Therapy for the Induction of Remission and Tolerance in ANCA-Associated Vasculitis (ITN021AI)

(Český překlad: Léčba rituximabem prov indukci remise a tolerance ANCA asociované vaskulitidy)

Cíl studie

Stanovení účinnosti rituximabu v léčbě pacientů s Wegenerovou granulomatózou a mikroskopickou polyangiitidou

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze II, fáze III, randomizovaná, n=197

Zkušenosti našich lékařů

Skupina autorů na základě výsledků publikovaných v odborné literatuře shrnuje doporučení pro léčbu ANCA vaskulitid biologickou léčbou.

Videa a přednášky

Národní klinický registr  ANCA-asociovaných vaskulitid  – 3 roky existence

Nejnovější registr vznikl v roce 2009 a obsahuje již 535 záznamů pacientů s těmito vzácnými diagnózami s incidencí 10-20 případů na milión obyvatel. Hlavními cíli registru je systematicky získávat přehledná kvalitní klinická data o pacientech s AAV v ČR a zlepšit dostupnost nových terapeutických možností pro pacienty se závažným či refrakterním průběhem onemocnění.

Nové publikace (nejen) ze studie

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: ANCA-asociovaná vaskulitida
  • Léčiva: MabThera