Studie SCORE

A Randomized, Placebo Controlled, Multicenter Clinical Study Investigating Efficacy of Rituximab in the Inhibition of Joint Structural Damage Assessed by Magnetic Resonance Imaging in Patients With Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response to Methotrexate

(Český překlad: Randomizovaná, placebem kontrolovaná, multicentrická klinická studie zkoumající účinnost rituximabu potlačujícího progresi strukturálního poškození kloubu, měřenou magnetickou rezonancí u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpověd na metotrexát)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti rituximabu v prevenci progrese strukturálního poškození kloubu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří mají nedostatečnou odpověd na metotrexát.

Charakteristika studie

fáze III, multicentrická, placebo, randomizovaná, n=185

Zkušenosti našich lékařů

Ucelený blok sponzorovaných přednášek patřil 21. června ve Vojenské zotavovně Měřín novým datům, která v uplynulých měsících, ba i týdnech vydaly analýzy klinických studií a jejich pokračovacích fází.

Videa a přednášky

Rituximab v léčbě revmatiodní artritidy - update 2012

Přednáška, která zazněla na Jarním semináři o revmatoidní artritidě, přináší jak data z nových studií s přípravkem rituximab, tak vlastní data z registru ATTRA. Věnuje se také konceptu Treat to target, bezpečnostním aspektům léčby, očkování u pacientů užívajících rituximab a přináší shrnutí nových doporučení pro léčbu rituximabem.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - rituximab + metotrexát +RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: MabThera