Studie SERENE

A Randomized, Placebo Controlled, Double-blind, Parallel Group, International Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Rituximab in Combination With Methotrexate, Compared to Methotrexate Monotherapy, in Patients With Active Rheumatoid Arthritis

(Český překlad: Mezinárodní, randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami, hodnotící účinnost a bezpečnost rituximabu v kombinaci s metotrexátem, oproti monoterapii metotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou)

Cíl studie

Stanovení účinnosti a bezpečnosti podávání rituximabu v kombinaci s metotrexátem ve srovnání s monoterapií metotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří mají nedostatečnou klinickou odezvu na metotrexát.

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze III, placebo, randomizovaná, n=511

Zkušenosti našich lékařů

Ucelený blok sponzorovaných přednášek patřil 21. června ve Vojenské zotavovně Měřín novým datům, která v uplynulých měsících, ba i týdnech vydaly analýzy klinických studií a jejich pokračovacích fází.

Videa a přednášky

Rituximab v léčbě revmatiodní artritidy - update 2012

Přednáška, která zazněla na Jarním semináři o revmatoidní artritidě, přináší jak data z nových studií s přípravkem rituximab, tak vlastní data z registru ATTRA. Věnuje se také konceptu Treat to target, bezpečnostním aspektům léčby, očkování u pacientů užívajících rituximab a přináší shrnutí nových doporučení pro léčbu rituximabem.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - rituximab + metotrexát +RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: MabThera