Studie SP3

Pirfenidone in idiopathic pulmonary fibrosis

(Český překlad: Pirfenidon při idiopatické plicní fibróze)

Cíl studie

Stanovení účinnosti a bezpečnosti pirfenidonu dávky 1800 mg/den a 1200 mg/den oproti placebu u pacientů s IPF.

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze III, multicentrická, placebo, randomizovaná, n=275

Další informace o studii

Videa a přednášky

Idiopatická plicní fibróza v ČR. Centra pro diagnostiku a léčbu IPP. Registr IPF

IPF je specifická forma chronické progredující fibrotizující intersticiální pneumonie nejasné etiologie, objevující se primárně u dospělých jedinců, postihující pouze plíce a spojené s histopatologickým a /nebo radiologickým obrazem obvyklé intersticiální pneumonie. IPF je léčitelná nemoc, bez kauzální léčby však končí nevyhnutelně smrtí. Přednáška, která zazněla na úvod satelitního sympózia Roche, předkládá přehledný pohled na IPF od epidemiologie a patogeneze, klinický obraz a diagnostiku až po léčbu a přehled prvních dat z registru IPF, jež byl založen sekcí IPP ČPFS. V závěru prezentace najdete varující kazuistiku. 

Nové publikace (nejen) ze studie

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Idiopatická plicní fibróza
  • Léčiva: Esbriet