Studie STEVIE

A single arm, open-label, phase II, multicentre study to assess the safety of vismodegib (GDC-0449) in patients with locally advanced or metastatic basal cell carcinoma (BCC)

(Český překlad: Otevřená, jednoramenná, multicentrická studie fáze II hodnotící bezpečnost vismodegibu (GDC-0449) u pacientů s lokálním pokročilým či metastazujícím basaliomem)

Cíl studie

Cílem studie je zhodnocení bezpečnosti vismodegibu (GDC-0449) u pacientů s lokálním pokročilým či metastazujícím basaliomem.

Charakteristika studie

fáze II, jednoramenná, multicentrická, otevřená

Zkušenosti našich lékařů

Předběžná analýza dat účinnosti naznačuje vysokou četnost kontroly nemoci u pacientů s pokročilým BCC, kteří byli doposud bez uspokojivých léčebných možností.

Prezentace ze sympózia věnovaného léčbě pokročilého basocelulárního karcinomu přípravkem Erivedge, které se konalo v rámci 9. kongresu EADO (Evropská asociace dermatoonkologů) 17.-20. července 2013 v Hamburgu. Prezentace obsahuje 18-měsíční aktualizaci registrační studie Erivance a analýzu prvních 300 pacientů z globální bezpečnostní studie STEVIE. Prezentace je v češtině.

Videa a přednášky

Signální dráha Hedgehog

Krátké video vysvětluje přenos signálu a klíčové prvky signální dráhy Hedgehog, jejíž abnormální aktivace může způsobit nádor, například bazaliom.  

Vismodegib (erivedge) v léčbě pokročilého bazocelulárního karcinomu

Bazocelulární karcinom je nejčastější formou kožních nádorů, představuje 80 % kožních malignit. Vismodegib přináší průlom do léčby medicínsky dosud neřešitelného problému, kde selhaly všechny způsoby léčby s pokročilým BCC. Přehled klinických studií.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

KS/Medline/PubMed - vismodegib

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže (C43-C44)
  • Léčiva: Erivedge