Studie SURPRISE

Efficacy Comparison of Tocilizumab Monotherapy and Tocilizumab Plus Methotrexate Combination Therapy in Rheumatoid Arthritis, and Discontinuation of Tocilizumab

(Český překlad: Srovnání účinnosti monoterapie tocilizumabem a kombinace tocilizumab + metotrexát u revmatoidní artritidy a přerušení podávání tocilizumabu)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu metotrexátem.

Charakteristika studie

otevřená, randomizovaná, n=300

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Kolik vašich pacientů s revmatoidní artritidou se aktuálně podílí na společném rozhodování o managementu terapie a jejích cílech?“ Tuto otázku položila účastníkům satelitního sympozia společnosti Roche, které bylo součástí odborného programu letošního kongresu EULAR, prof. Andrea Rubbert-Rothová z Universität zu Köln v Německu. Ukázalo se, že v téměř polovině ordinací je to maximálně 40 % nemocných. A jak byste odpověděli vy?

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - tocilizumab + metotrexát + RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra