Studie TRIBE

A Phase III Randomized Trial of FOLFOXIRI + Bevacizumab versus FOLFIRI + Bevacizumab as First-Line Treatment for Metastatic Colorectal Cancer

(Český překlad: Fáze III randomizované studie srovnávající režim FOLFOXIRI + bevacizumab oproti režimu FOLFIRI + bevacizumab v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu)

Cíl studie

Srovnání dvou kombinačních chemoterapeutických režimů v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu u pacientů, kteří nemohou podstoupit chirurgickou resekci.

Charakteristika studie

fáze III, intervenční, otevřená, randomizovaná, n=509

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Jak u mCRC s minimální terapií dosáhnout co nejvíce

Lednové kolokvium Prague Onco nabídlo příležitost k setkání s několika špičkovými zahraničními odborníky. Mezi nimi byl prof. Axel Grothey z Mayo Clinic v americkém Rochesteru, který ve svém sdělení shrnul aktuální poznatky relevantní pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Videa a přednášky

Kazuistické setkání 2014 - závěr bloku o metastuzíjícím kolorektálním karcinomu

Závěrem bloku o léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu, který zazněl na Kazuistickém setkání na sklonu roku 2014, shrnul Dr. Tomášek prezentované kazuistiky a reagoval na témata, která byla otevřena v předchozích prezentacích. Přednáška se podrobně věnuje doporučeným postupům ESMO a NCCN v léčbě metastazujícího karcinomu kolorekta a shrnuje výsledky relevantních klinických studií i data z registru CORECT. 

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - bevacizumab + FOLFOXIRI + FOLFIRI + mCRC

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar kolorekta (C18)
  • Léčiva: Avastin