Studie VISARA

A Randomized, Parallel-group, Open-label, Multicenter Study to Evaluate the Effects of Tocilizumab on Vaccination in Subjects With Active Rheumatoid Arthritis Receiving Background Methotrexate

(Český překlad: Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie s paralelními skupinami hodnotící účinky tocilizumabu na vakcinaci u subjektů s aktviní revmatoidní artritidou, kteří dostávali metotrexát)

Cíl studie

Zhodnocení účinků tocilizumabu na vakcinaci u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří mají nedostatečnou odpověd na léčbu metotrexátem, a kteří měli nedostatečnou klinickou odpověď, nebo byli intolerantní k léčbě jedním či více anti-TNF.

Charakteristika studie

fáze IV, intervenční, multicentrická, otevřená, randomizovaná, n=91

Zkušenosti našich lékařů

Krátkodobá léčba tocilizumabem významně neoslabila protilátkovou odpověď na očkování polyvalentní pneumokokovou vakcínou (PPV23) ani vakcínou proti tetanu (TTV). Ukázala to randomizovaná multicentrická studie VISARA s 91 dospělými pacienty s revmatoidní artritidou, kteří byli léčeni buď tocilizumabem v kombinaci s methotrexátem, nebo samotným methotrexátem. Odpověď na očkování byla hodnocena podle vzestupu hladiny protilátek za 5 týdnů po podání očkovací látky (po 8 týdnech hodnocené antirevmatické léčby). Účinnost léčby tocilizumabem potvrdil pokles hladiny C-reaktivního proteinu a její bezpečnost odpovídala údajům z předchozích studií. Výsledky byly poprvé publikovány v lednu 2014.

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra