MabThera (rituximab) RA

Roche

MabThera (rituximab) je monoklonální protilátka, která skrze CD20 pozitivní B-lymfocyty umožňuje účinnou léčbu četných chorob: nehodgkinských lymfomů, chronické lymfocytární leukémie, revma­toidní artritidy i vaskulitid.

MabThera v revmatologii

MabtheraPřípravek MabThera je v kombinaci s metotrexátem indikován k léčbě dospělých pacientů s těžkou aktivní revmatoidní artritidou, kteří odpovídali nedostatečně nebo netolerovali terapii jinými protirevmatickými léky, které ovlivňují průběh onemocnění včetně jedné nebo více terapií inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF). Řadí se mezi biologické léky 2. léčebné linie. Mechanismus účinku: B buňky hrají klíčovou roli v imunopatogenezi revmatoidní artritidy. CD20 je antigen, který se vyskytuje na buněčném povrchu středních vývojových fází B buněk, ale nikoli na kmenových buňkách, časných buňkách a na plazmatických buňkách. MabThera působí selektivně na depleci CD20 a B buněk.

MabThera - Mechanismus účinku

Kam dál pro informace

Internetové stránky a projekty o přípravku Mabthera pro odborníky:

  • Rheumatoidarthritis.com - více o léčbě revmatoidní artritidy
  • Registr České revmatologické společnosti pro biologickou léčbu zánětlivých onemocnění
  • Základní aktuální produktové informace na stránkách SÚKL a EMA
Klíčová slova: MabThera; revmatoidní artritida