MabThera RA - mechanismus účinku

Roche

MabThera (rituximab) je monoklonální protilátka, která skrze CD20 pozitivní B-lymfocyty umožňuje účinnou léčbu četných chorob: nehodgkinských lymfomů, chronické lymfocytární leukémie, revma­toidní artritidy i vaskulitid.

MabThera RA - mechanismus účinku

Cílený účinek monoklonální protilátky rituximab (MabThera) ničí označené buňky zodpovědné za vznik nádoru, ale nechává nedotčeny ostatní buňky těla, což je základní rozdíl oproti účinku chemoterapie.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Lymfatický systém představuje extensivní síť cév, kterými proudí krvinky, známé jako lymfocyty, a také další složky imunitního systému, celým tělem. Non-Hodkinův lymfom je rakovina lymfocytů, jejichž dělení se vymkne kontrole a způsobí formaci tumoru. Zduřelé lymfatické uzliny mohou být první známkou NHL (non-Hodkinův lymfom). Je-li podezření na non-Hodkinův lymfom potvrzeno, pacient může být léčen protilátkou rituximabem, která se podává v infuzi. Rituximab proudí z infuzního vaku do krevního oběhu a cévním systémem je distribuován celým tělem. Průchodem přes krevní cévy se protilátka dostává do sousedních tkání. Dostává se do lymfatického systému, kterým je nesena až do lymfatických uzlin. A to je to místo, kde rituximab začíná bojovat s maligním klonem B-lymfocytů tumoru. B-lymfocyty nesou na svém povrchu určitý protein známý jako CD20, který není rozpoznáván naší vlastní imunitou. Naše vlastní protilátky tudíž nejsou schopny se na tento protein navázat. Rituximab má své speciální místo k ukotvení CD20 proteinu maligních B-lymfocytů. Může se na ně navázat, což vede přímo ke smrti lymfocytu. Ale také ještě druhý konec molekuly rituximabu na sebe váže „uklízeče“ imunitního systému, známé jako makrofágy. Ty následně napadnou nádorovou buňku. Mrtvé lymfocyty jsou odstraněny makrofágy. Ve stejnou chvíli se další konec rituximabu může navázat na rodinu aktivovaných obranných proteinů, známých jako komplement. Aktivace kaskády komplementu vytvoří „díry“ na povrchu maligních buněk s navázaným rituximabem, a ty jsou pak zničeny. Rituximab tak pomáhá přirozeným složkám imunitního systému pracovat společně a ničit nádorové buňky a sami je zabíjet. Maligní buňky mizí a tumor se zmenšuje. Eventuelně může i vymizet. Jak dochází k ničení maligních B-lymfocytů, mizí zduření lymfatických uzlin.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa: