MabThera (rituximab)

Roche

MabThera (rituximab) je monoklonální protilátka, která skrze CD20 pozitivní B-lymfocyty umožňuje účinnou léčbu četných chorob: nehodgkinských lymfomů, chronické lymfocytární leukémie, revma­toidní artritidy i vaskulitid.

MabThera (rituximab) je monoklonální protilátka, která zásadně změnila léčbu B-lymfoproliferativních chorob. Více než desetiletí jejího užívání při léčbě nehodgkinských lymfomů (NHL) i chronické lymfocytární leukémie (CLL) spolu s četnými klinickými studiemi potvrzuje revoluční přínos MabThery pro pacienty. Prodloužení života (v terminologii klinických studií „zlepšení OS“) oproti samotné chemoterapii představuje ten nejvyšší přínos, který MabThera přinesla do klinické praxe. Minimální a zvládnutelná toxicita znamená, že přínos MabThery z hlediska klinické účinnosti není provázen zhoršenou snášenlivostí léčby. MabThera jak v monoterapii, tak zejména v kombinaci s chemoterapií a případně následnou udržovací léčbou dnes představuje standard léčby CLL, agresivních i indolentních lymfomů.

MabThera - Mechanismus účinku