Léčebné ovlivnění BCR signální dráhy

Signální dráha B-buněčného receptoru není jediná dráha, kterou nádorové buňky využívají ke své existenci a ke své proliferaci. Přednáška se věnuje problematice BCR signální dráhy a s ní související signální dráhy fosfatidylinositol-3-kinázy. Přednáška zazněla v rámci společného sympózia Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL. 

Další obsah tohoto článku je přístupný pouze pro registrované lékaře. Jste-li lékař, zaregistrujte se, prosím, nebo se přihlašte. Ostatním text bohužel zpřístupnit nemůžeme.

Související články

Zavedení rituximabu (MabThera) do léčby chronické lymfocytární leukémie (CLL) změnilo pohled na léčbu tohoto onemocnění. Během mezinárodního setkání lékařů MabThera Global Expert Meeting,  které proběhlo v Praze ve dnech 27. - 28.3. 2010, byla značná pozornost věnována roli rituximabu v léčbě CLL. Zde vám nabízíme prezentace přednášejících, kteří se věnovali tomuto tématu.

Přednáška zazněla na 7. Moravském Lymfomovém Symposiu v Olomouci 28. ledna 2011.

Přednáška prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. přednesená na úvod satelitního sympósia dne 24. června 2010 u příležitosti XXIV.Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí.