MabThera mění přirozený průběh CLL – individualizace léčby pro všechny pacienty

Přednáška doc. MUDr. Tomáše Kozáka, PhD., MBA, přednesená na satelitním sympósiu společnosti Roche s.r.o. dne 24. června 2010 u příležitosti XXIV. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí, nabízí přehled možností využití rituximabu v léčbě fyzicky méně zdatných pacientů s CLL.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Videosympósium k léčbě NHL a CLL.

Související články

Zavedení rituximabu (MabThera) do léčby chronické lymfocytární leukémie (CLL) změnilo pohled na léčbu tohoto onemocnění. Během mezinárodního setkání lékařů MabThera Global Expert Meeting,  které proběhlo v Praze ve dnech 27. - 28.3. 2010, byla značná pozornost věnována roli rituximabu v léčbě CLL. Zde vám nabízíme prezentace přednášejících, kteří se věnovali tomuto tématu.

Signální dráha B-buněčného receptoru není jediná dráha, kterou nádorové buňky využívají ke své existenci a ke své proliferaci. Přednáška se věnuje problematice BCR signální dráhy a s ní související signální dráhy fosfatidylinositol-3-kinázy. Přednáška zazněla v rámci společného sympózia Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL. 

Přednáška zazněla na 7. Moravském Lymfomovém Symposiu v Olomouci 28. ledna 2011.