Osobní zkušenosti s aplikací MabThery SC

  • , Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK
  • , Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

Zdravotní sestry z denního stacionáře Hematologické kliniky ve Všeobecné fakultní nemocnici sdílejí své zkušenosti s aplikací subkutánní MabThery pacientům v rámci klinické studie.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, děkujeme za představení a za slovo. My jsme přijely z Denního stacionáře Hematologické kliniky ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde obě pracujeme jako zdravotní sestry. A měly jsme možnost aplikovat u několika pacientů subkutánní MabTheru v rámci klinické studie. Takže subkutánní MabThera je naprosto stejná jako MabThera intravenózní. Jen je podaná jinou cestou. Pro nás je důležité, že subkutánní MabTheru, byť jí je velké množství, umožňuje do těla vpravit enzymatický systém Halozyme, který reverzibilně rozpouští podkoží. A tím je pro nás aplikace velmi snadná. Tady vidíme srovnání subkutánní MabThery a intravenózní MabThery. U subkutánní MabThery je u všech pacientů dávka stejná, tím pádem odpadá vypočítávání tělesného povrchu. U intravenózní MabThery je dávka rozdílná u každého pacienta. Příprava. Pro nás je důležité - z lékárny dostáváme naředěnou MabTheru v 11,7 mililitrech ve stříkačce, kterou máme připravenou již k použití. U intravenózní MabThery je dávka rozdílná. Je to v láhvi, je to několikahodinové podání. Metoda podání. Subkutánní MabThera - jasná cesta. Intravenózní podání - musí být zajištěný žilní přístup, který se musí sledovat, pacienta kontrolovat. Čas podání. Subkutánní MabThera je 5 minut, intravenózní podání přibližně 2 a půl hodiny, někdy 90 minut u opakovaného podání, někdy určitě delší doba než 2 a půl hladiny. Bývá reakce, takže se to protahuje. Monitorování, pozorování. Pacientovi za 5 minut podáme subkutánní MabTheru, 15 minut sledujeme, odchází domů. Intravenózní podání - celou dobu sledujeme fyzikální funkce, měříme tlak. Jakmile je reakce, je to ještě delší. Kontakt s pacientem, sedíme u něj 5 minut. Možnost na probrání všedních záležitostí. Kontakt s pacientem odpadá úplně u té intravenózní, protože přeci jenom pacientů máme hodně a strávit s nimi 2 a půl hodiny... Tady je na obrázcích vidět časová úspora. Po 5 minutách pacient odchází domů, několik hodin leží upoután na lůžko. A já předám slovo kolegyni, která Vám řekne, jak na to prakticky. - Ještě jednou dobrý den. Já jsem byla první na našem oddělení, kdo aplikoval subkutánní MabTheru. A byla jsem se dvakrát ptát pana lékaře Cmunta, zda opravdu myslí smrtelně vážně, že mám tak velké množství léku, které normálně kapeme intravenózně, píchnout pod kůži. - Myslel to vážně. V praxi probíhá celý proces spojený s aplikací subkutánní MabThery velice snadno a rychle. Jelikož máme centrální ředírnu, MabThera přichází na naše oddělení již ve správné teplotě a ve správné viskozitě. A už se může okamžitě aplikovat. V první fázi si uložíme pacienta na aplikační lůžko, aplikujeme klasickou subkutánní jehlou do podkožní řasy. Aplikuje se 5 minut. Má to jednu velkou výhodu - konečně si sestra v práci může na 5 minut sednout. Vzniká velmi intenzivní kontakt s pacientem, takže je dostatek času na probrání možných nežádoucích účinků, ale i na běžné pohovoření s pacientem, protože těch 5 minut opravdu s tím pacientem strávíte. Na dodržení správné doby aplikace se nám osvědčilo použít obyčejné stopky. A tady jsou snímky z našeho oddělení, kde vidíte, jak to probíhá v praxi. Sestra je veselá, vysmátá, spokojená. Sedí. Stopky jsou připraveny. Pacient je také v pohodě. Během pětiminutové aplikace jsme se dozvěděli, že venku je horko, že je zase kolona na Nuselském mostě a že na nás vůbec nemá čas, protože spěchá pro vnučku do školky. Aplikace je v blízkosti jizvy a je vidět zarudnutí v místě vpichu. Ale s tím se setkáváme i u jiných léků aplikovaných subkutánně. A tedy, jak se pan doktor ptal, tak tady vidíte, že hyaluronová kyselina rozhodně nezeštíhluje. Co znamená subkutánní podání pro pacienty? Je to ta samá léčba, podána pouze rychlejší a příjemnější cestou. Pacient stráví méně času v nemocnici, který může věnovat rodině, práci, koníčkům. A pro nás pro sestry nebo obecně pro personál je to rychlé a dobře zvládnutelné podkožní podání. Technika aplikace je velice jednoduchá. Jsou minimální, většinou jenom kožní reakce. A zefektivní se práce na přeplněných stacionářích. A v neposlední řadě, na co se dost zapomíná, je to, že máme více času na pacienta. Děkujeme Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).

Přednáška představuje na datech z klinických studií a z registrů výsledky léčby folikulárního lymfomu i jiných indolentních lymfomů (lymfomy marginální zóny) rituximabem. Přednáška obsahuje i data z tuzemského klinického registru Kooperativní lymfomové skupiny a v závěru přináší přehled léčebných doporučení indolentních B lymfomů. 

Doc. Papajík představuje ve své přednášce metody zhodnocení nákladů na inovativní léčbu, obecné stanovení cenové efektivity a zabývá se  parametry ICER a QUALY. V druhé polovině přednášky představuje výsledky farmakoekonomické analýzy, jejímž cílem bylo zhodnocení přínosů a výše nákladů spojených se zavedením rituximabu do běžné klinické praxe v ČR.