MabThera - edukační materiály

Tyto edukační materiály týkající se bezpečného a účinného používání přípravku MabThera jsou určeny pro lékaře, zdravotní sestry, lékárníky a jejich pacienty.