MabThera - kazuistiky

Roche

MabThera (rituximab) je monoklonální protilátka, která skrze CD20 pozitivní B-lymfocyty umožňuje účinnou léčbu četných chorob: nehodgkinských lymfomů, chronické lymfocytární leukémie, revma­toidní artritidy i vaskulitid.

MabThera - kazuistiky

Počet nalezených článků: 5 zrušit všechny filtry

Incidence non Hodgkinových lymfomů je u pac se systémovým lupusem 3-4x vyšší ve srovnání s běžnou populací. Přednáška popisuje případ 41-leté ženy se systémovým lupusem erythematodes, která byla přijata na Kliniku nefrologie pro 5 dní trvající zhoršení stavu.

Kazuistika MUDr. Samuela Vokurky vás seznámí se záludnostmi klinické manifestace DLBCL i některými zvláštnostmi léčby tohoto onemocnění u starších pacientů

MUDr. Samuel Vokurka z FN Plzeň vás provede úspěšnou komplexní léčbou pokročilého folikulárného lymfomu.

Tato kazuistika MUDr. Samuela Vokurky PhD zařazuje DLBCL v méně obvyklé lokalizaci do kontextu bohaté onkologické anamnézy pacienta a upozorňuje na jedno z možných nebezpečí, které se může objevit u pacientů, jejichž imunita je oslabena náročnou protinádorovou léčbou  - možnost reaktivace virové hepatitidy typu B.

Ve své kazuistice plzeňský hematoonkolog MUDr. Samuel Vokurka PhD popisuje obtížnou diagnostiku agresivního lymfomu s atypickou dominující primární lokalizací a současně ukazuje jak přesná diagnostika vede k vhodně zvolené léčbě, která byla završena léčebným úspěchem.