MabThera - porovnání lékových forem

Ujistěte se, že jste vybral(a) správnou lékovou formu přípravku MabThera.

*Přípravek MabThera s.c. není indikován jako monoterapie u pacientů s folikulárním lymfomem ve stadiu III-IV, kteří jsou rezistentní k chemoterapii nebo prodělávají druhý nebo další následný relaps po chemoterapii.

†Další informace viz Souhrn údajů o přípravku.

Související články

Příručka týkající se dodávání, uchovávání, přípravy a podávání přípravku. 

Přednáška pana primáře Kozy o léčbě chronické lymfocytární leukémie rituximabem obsahuje exkurs do historie léčby CLL, stejně jako nejnovější výsledky klinických studií. Přednáška zazněla v rámci satelitního sympózia na Olomouckých hematologických dnech v roce 2011.

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).