Mabthera - Účinná a bezpečná odpověď pro pacienty s CLL

Přednáška pana primáře Kozy o léčbě chronické lymfocytární leukémie rituximabem obsahuje exkurs do historie léčby CLL, stejně jako nejnovější výsledky klinických studií. Přednáška zazněla v rámci satelitního sympózia na Olomouckých hematologických dnech v roce 2011.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Co také zaznělo v Olomouci.

Související články

Příručka týkající se dodávání, uchovávání, přípravy a podávání přípravku. 

Ujistěte se, že jste vybral(a) správnou lékovou formu přípravku MabThera.

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).