Medicine based evidence

Hledání důkazů o účinnosti medicínských postupů je staré jako medicína sama. V poslední době však sílí na stránkách lékařských časopisů i na lékařských fórech diskuse o jistých omezeních medicíny založené na důkazech, o tom, že sebelépe designovaná velká randomizovaná studie fáze III nedokáže postihnout heterogenitu populace a chorob a nedokáže vypovídat o klinické praxi v celém jejím rozsahu. Vedle medicíny založené na důkazech se tedy čím dál častěji dostává do popředí také koncept "důkazů založených na medicíně", tedy sledování a vyhodnocování klinické praxe v observačních studiích a klinických registrech.