Mircera

Roche

MIRCERA, kontinuální aktivátor receptoru pro erytropoézu (C.E.R.A., Continous Erythropoietin Receptor Activator), je třetí generací ESA přípravků (ESA, Erytropoézu Stimulující Agens).

Stálá aktivita, dosažená stabilita.MIRCERA, kontinuální aktivátor receptoru pro erytropoézu (C.E.R.A., Continous Erythropoietin Receptor Activator), je třetí generací ESA přípravků (ESA, Erytropoézu Stimulující Agens). Do klinické praxe přináši možnost optimalizovat léčbu anémie u pacientů s CKD (CKD, Chronické Onemocnění Ledvin). Odlišný mechanismus účinku spolu s prodlouženým poločasem přípravku umožňují:

  • kontinuální stimulaci receptoru pro erytropoézu
  • dávkovací režim 1x za měsíc u pacientů s renální anémií
  • dosažení stabilních hladin hemoglobinu (Hb) v požadovaném cílovém rozmezí.1-4

Další informace o přípravku Mircera