Mircera a symptomatická anémie

Roche

MIRCERA, kontinuální aktivátor receptoru pro erytropoézu (C.E.R.A., Continous Erythropoietin Receptor Activator), je třetí generací ESA přípravků (ESA, Erytropoézu Stimulující Agens).

Mircera a symptomatická anémie

Použitím přípravku MIRCERA byla dosažena stabilní a dlouhodobá kontrola hladiny hemoglobinu u všech skupin pacientů s renální anémií, bez ohledu na věk, pohlaví, komorbidity, stádium CKD a frekvenci podávání posledního ESA, použitého při léčbě anémie. MIRCERA zajišťuje pozvolný a plynulý nárůst hladiny hemoglobinu. Až 97.5% pacientů dosáhlo požadovaných cílových hodnot hemoglobinu po zahájení léčby přípravkem MIRCERA.