Mircera - edukační materiály

Edukační program k léčivému přípravku MIRCERA® (metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta)

Diagnostika a hlášení nežádoucích účinků v souvislosti s užíváním léčivého přípravku MIRCERA. Čistá aplazie buněk červené řady způsobená antierytropoetinovými protilátkami v souvislosti s podáváním látek stimulujících erytropoézu.

Klíčová slova: edukační materiály; Mircera