NeoRecormon (epoetin beta)

Erytropoetin je glykoproteinovým hormon, proteinová část tvoří 58% a 42% je karbohydrát. Molekulární váha je asi 34 000 daltonů. Tři N-glykosylované části a jedna O-glykosylovaná část zodpovídají za biologickou aktivitu glykoproteinu. Molekula erytropoetinu obsahuje dva disulfidové můstky. Proteinová část se skládá ze 165 aminokyselin a určuje schopnost erytropoetinu navázat se na receptory progenitorových buněk červené krevní řady v kostní dřeni.

Označení „rekombinantní“ nesou přípravky, ve kterých byla upravena část DNA do nové formy kombinace genů. V průběhu in vitro procesů genetického inženýrství je lineární molekula DNA přerušena na určených místech, některé části jsou odebrány nebo přidány a nakonec jsou vybrané části znovu spojeny dohromady. Tímto způsobem mohou být geny odebrány, pokud je to nutné, nebo mohou být sestaveny geny s novými vlastnostmi. V případě NeoRecormonu je sekvence zodpovídající za produkci erytropoetinu vložena do DNA hostitelské buňky. Hostitelská buňka umí informaci přečíst a podle vložené informace produkuje erytropoetin. Produkce NeoRecormonu probíhá v ovariálních buňkách čínského křečka. Celý proces výroby je pečlivě monitorován a průběžně vyhodnocován.

NeoRecormon je indikován k léčbě symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním, k léčbě  symptomatické anémie s nemyeloidními malignitami, kteří jsou léčeni chemoterapií a ke zvýšení počtu erytrocytů před odběrem krve k autologní transfuzi krve.

Další informace o přípravku NeoRecormon a jeho použití získáte z platného Souhrnu informací o přípravku a z informací publikovaných v odborné literatuře a v rámci kongresů.