Pegasys (peginterferon alfa-2a)

Roche

Pegasys (pegylovaný interferon alfa-2a) vzniká navázáním PEG reagencie (bis-monometoxypolyetylenglykol) na interferon alfa-2a. Přípravek Pegasys vykazuje in vitro antivirové a antiproliferační vlastnosti, které jsou charak­teristické pro interferon alfa-2a.

PegasysPřípravek Pegasys (peginterferonum alfa-2a) je registrován pro léčbu chronické hepatitidy C v kombinaci s přípravkem Copegus (ribavirin) a pro léčbu chronické hepatitidy B v monoterapii.

V léčbě chronické hepatitidy C jej lze využít pro léčbu naivních pacientů, retreatment pacientů po předešlé interferonové léčbě a pacientů s koinfekcí (HBV, HIV).

V léčbě chronické hepatitidy B se Pegasys využívá jako první volba u naivních pacientů.

Aplikuje se subkutánně 1x týdně po dobu 24–72 týdnů dle laboratorního zhodnocení průběhu onemocnění (viz souhrn údajů o přípravku).

Kam dál pro informace

Internetové stránky a projekty o přípravku Pegasys pro odborníky:

  • Pegasys.com - mezinárodní webové stránky
  • Hepcfight.com - webové stránky US věnované HVC
  • Základní aktuální produktové informace na stránkách SÚKL a EMA