Management nežádoucích účinků při léčbě HCV trojkombinací

Úspěšnost léčby trojkombinací závisí na dokonalé diagnostice a zvládání nežádoucích účinků. Nutná dobrá compliance pacienta a poučení před zahájením léčby, zejména o kožních nežádoucích účincích a jejich prevenci.

Související články

V rámci kongresu APASL se konal seminář o vyhledávání, diagnostice a léčbě chronické hepatitidy C v pacifické Asii. Mnohá data, která na semináři zazněla, platí globálně. Přinášíme vám prezentace.

První generace peginterferonu bude brzo nahrazena, léčebné režimy obsahující interferon si však určitou roli ponechají i v nejbližší době.

Mezi doporučení pro prevenci a kontrolu HBV na dialyzačních a transplantačních jednotkách patří: bariérová ochrana před infikovanou krví, segregace infikovaných pacientů od infikovatelných, pravidelný screening pacientů a personálu, vakcinace pacientů a personálu