Pegasys a chronická hepatitida B

Roche

Pegasys (pegylovaný interferon alfa-2a) vzniká navázáním PEG reagencie (bis-monometoxypolyetylenglykol) na interferon alfa-2a. Přípravek Pegasys vykazuje in vitro antivirové a antiproliferační vlastnosti, které jsou charak­teristické pro interferon alfa-2a.

Pegasys a chronická hepatitida B

V léčbě chronické hepatitidy B se Pegasys využívá jako první volba u naivních pacientů.