Léčba chronických virových hepatitid na infekčním oddělení za 2 roky

Dnes je  první volbou v terapii chronických virových hepatitid  pegylovaný interferon (jako monoterapie u VHB, v kombinaci s ribavirinem u VHC). Léčba je časově omezená, proti konvenčnímu IFN větší účinnost, menší vedlejší účinky, větší komfort pro pacienty.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,9 MB)

Související články

Prezenatec podává přehled v současnosti platných tuzemských a zahraničních guidelinů léčby chronické HCV infekce.

Prezentace přináší závěry pro kompenzovanou a dekompenzovanou cirhózu.

Prezentace podává přehled nežádoucích účinků léčby DAAs a jejich managementu.