Management nežádoucích účinků trojkombinační léčby HCV

Prezentace podává přehled nežádoucích účinků léčby DAAs a jejich managementu.

Prezentace zazněla 16. května 2012 na satelitním sympoziu firmy Roche, které proběhlo v rámci XL. Májových hepatologických dnů konaných 16. - 18. května 2012 v Karlových Varech.

Podívejte se i na další prezentace z tohoto sympozia.

Přednášku si můžete také stáhnout ve formátu ppt

Související články

Prezenatec podává přehled v současnosti platných tuzemských a zahraničních guidelinů léčby chronické HCV infekce.

Dnes je  první volbou v terapii chronických virových hepatitid  pegylovaný interferon (jako monoterapie u VHB, v kombinaci s ribavirinem u VHC). Léčba je časově omezená, proti konvenčnímu IFN větší účinnost, menší vedlejší účinky, větší komfort pro pacienty.

Prezentace přináší závěry pro kompenzovanou a dekompenzovanou cirhózu.